Model Crea

Tutaj łączą się ze sobą idealna estetyka, ekonomia i funkcjonalność

Przy założeniu, że każdy produkt musi spełniać liczne funkcje, nasi specjaliści pracują nad projektowaniem innowacyjnych opakowań i ekspozytorów z tektury litej i falistej Zawsze poszukują optymalnej współpracy konstrukcji, materiału, druku i wykończenia. Celem jest zawsze utworzenie optymalnego produktu, który oddziałuje na różne zmysły.

Usługi Model Crea wyciąć

Innowacja i kompetencja Wiedza i kształtowanie - jedno i drugie łączą się w Model.

  • Wizualizacja 3D
  • Prezentacja produktów
  • Produkcja prototypów
  • Testy obciążeniowe i transportowe
  • Optymalizacja procesów
  • Produkcja małych serii
  • Usługi analizy logistycznej

W zakresie kształtowania produktów nasi specjaliści opracowują razem z klientami rozwiązania i koncepcje opakowaniowe na podstawie przedstawionych wymogów. Uwzględniamy przy tym każdorazowo najbardziej aktualne trendy rynkowe i w ukierunkowany sposób włączamy innowacyjne projekty w ogólny proces opakowaniowy. W centrum pozostają przy tym indywidualne wytyczne klientów w powiązaniu z regulacjami ustawowymi.

Jako specjaliści oferujemy ukierunkowanie na projekt klienta w różnych zakresach kształtowania. W ten sposób osiągamy optymalne połączenie techniki i innowacyjności, co pozwala nam wdrożyć projekt w najlepszy możliwy sposób. To idealna podstawa dla tworzenia:znajdź bezpośrednią osobę do kontaktu.

Bezpośrednio do naszych rozwiązań opakowaniowych
Usługi Model Crea