Model
Recover

ZATVORENI CIKLUS PAPIRA – NAJBOLJA ENERGETSKA UČINKOVITOST: NAJSUVREMENIJI SUSTAV RECIKLIRANJA VAŠEG PAPIRA I KARTONA

Želimo vaš otpadni papir i karton! Nudimo vam jednostavna rješenja za sakupljanje i recikliranje papira i kartona te razne ekološke i ekonomične prednosti. Osiguravamo vam: korištenje preša i kontejnera ili razvoj opsežnih projekata zbrinjavanja otpada, financiranja postrojenja za sakupljanje ili preradu.

Model usluge Recycling

Model Recover PREUZET ĆEMO VAŠ OTPADNI PAPIR: SIROVINE SU IZNIMNO VAŽNE I ŽELIMO ZATVORITI CIKLUS UPORABE PAPIRA!

 • 420.000 tona starog papira godišnje
 • Više od 1.000 tona papira dnevno
 • Kombinirani papir i otpadni materijali nakon proizvodnje
 • Energetski centar RENI
 • Postupak spaljivanja u turbo-vrtložnom sloju
 • 41.000 tona goriva godišnje
 • 12,5 tona pare na sat

Preduvjet za nabavu otpadnog papira kao sirovine za izradu papira od recikliranih vlakana dobro je razvijen sustav sakupljanja u kojem se otpadni papir odvojeno sakuplja i razvrstava prema razredima kvalitete. Visokokvalitetni industrijski papirni otpad spada u odvojeni ciklus od kombiniranog kućnog otpada i prerađuje se u novi papir. Zahvaljujući inovativnom procesu suradnje s postrojenjem za obradu papira na lokaciji Weinfelden, uspjeli smo integrirati ljepilo od škroba izravno u proizvodnju papira putem odgovarajućih cjevovoda. Na taj smo način eliminirali stotine kamionskih putovanja godišnje i učinkovito smanjili emisije CO².

Model Ciklus papira
Model Services - Recycling - Paper Cycle

ZA NAS SU CO2-NEUTRALNA PAKIRANJA I ODRŽIVOST TRAJNI MOTIVATORI ZA POSTIZANJE USPJEŠNOSTI. OPTIMIZACIJU POTROŠNJE ENERGIJE GLEDAMO U UKUPNOM KONTEKSTU: SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA I INTELIGENTNO PAKIRANJE.

 • Optimizacija procesa i energije
 • Učinkovito upravljanje ugljikom
 • CO2-neutralna proizvodnja
 • Održivo šumarstvo
 • Boje za tisak na bazi vode
 • Lakovi pogodni za uporabu s prehrambenim proizvodima

 

Cjelokupni kontekst optimizacije potrošnje energije može se sagledati kroz energetsku učinkovitost, očuvanje resursa – posebice uporabom recikliranog papira ili primjenom održivog šumarstva – te certificirane sustave upravljanja zaštitom okoliša i kvalitetom. Zatvoreni ciklusi papira, sprječavanje nastanka otpada razvojem inteligentnog pakiranja, kao i optimizacija procesa i potrošnje energije u proizvodnji osnova su za postizanje CO2-neutralnog pakiranja.

Više o CO2 neutralnoj ambalaži