AKTYWNI Z MODELEM W POWIECIE NOWOSOLSKIM !

Rozpoczynamy nabór wniosków do I edycji Funduszu Grantowego dla powiatu nowosolskiego

Firma Model Opakowania od ponad 20 lat w Biłgoraju i od 15 w Czosnowie aktywizuje lokalne organizacje, zachęca je do działań na rzecz własnych społeczności w ramach specjalnego funduszu grantowego. W tym roku Model Opakowania uruchomia tę inicjatywę po raz pierwszy w zakładzie w Nowej Soli.

O dofinansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia, organizacje, grupy nieformalne, szkoły oraz instytucje funkcjonujące na terenie powiatu nowosolskiego. Na wnioski czekamy do 20 kwietnia 2020 r. pod adresem email: anna.seroka@modelgroup.com. Wybór projektów, w które zaangażuje się firma Model Opakowania, w głównej mierze będzie zależny od tematyki oraz korzyści, jakie przyniosą lokalnej społeczności.
Formularze wniosków o wsparcie dostępne są poniżej:

Wniosek o wsparcie finansowe

Wniosek o wsparcie rzeczowe

Aktywni z Modelem - ZAPRASZAMY do podzielenia się swoimi pomysłami !
Te treści mogą Cię także zainteresować