Privacy

Verklaring bij de informatieplicht

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons bijzonder belangrijk. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (AVG, TKG 2003). In deze privacyinformatie stellen wij u op de hoogte van de belangrijkste punten van de gegevensverwerking in het kader van onze website. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens is Model Holding AG.

Model privacy

Contact met ons

 

Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat u kunt gebruiken voor uw vragen aan ons. Om uw aanvraag te beantwoorden zijn het land (reden: filtering van de juiste contactpersoon), het e-mailadres en het tekstveld voor uw aanvraag verplichte velden. Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. Als u contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van uw aanvraag en in geval van vervolgvragen tot nader order. De opgeslagen gegevens worden gewist wanneer het doel van de verwerking niet meer van toepassing is en er geen verdere wettelijke of contractuele verplichtingen tot het bewaren van gegevens bestaan. In de regel worden de gegevens van uw aanvragen gedurende 12 maanden bewaard, tenzij een ander verwerkingsdoel (bijv. bestelling, offerte) uit de aanvraag voortvloeit. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1 Ad b AVG.

 

Verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover die voor de beredenering, uitvoering van de inhoud of wijziging van de juridische relatie noodzakelijk zijn (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 Ad b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of maatregelen voor de overeenkomst toestaat. Persoonsgegevens over het gebruik van internetsites (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen indien dit noodzakelijk is om de gebruikers in staat te stellen om van de dienst gebruik te maken of in factuur te brengen. De verzamelde klantgegevens worden na afloop van de order of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven ongemoeid.

 

Sollicitaties en sollicitatieprocedures

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten voor het bewerken van de sollicitatieprocedure. De sollicitatie kan ook elektronisch ingediend worden. Dat is vooral dan het geval, als een sollicitant de betreffende sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld via e-mail of via een op de internetsite aanwezig sollicitatieformulier, naar de voor de verwerking verantwoordelijke verstuurt. Als de voor de verwerking verantwoordelijke een werkcontract met een sollicitant sluit, worden de toegestuurde gegevens voor de afwerking van de aanstelling met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen. Als er door de voor de verwerking verantwoordelijke geen werkcontract met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na het bekend maken van het negatieve besluit automatisch gewist, voor zover er geen andere rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke hier tegenover staan. Andere rechtmatige belangen in deze strekking is bijvoorbeeld de bewijsplicht in een procedure conform de wet op gelijke behandeling.

 

Bescherming van de privacy van personen onder de 16 jaar

Persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) worden niet bewust verzameld of in welke vorm dan ook gebruikt door de modelgroep. Doorgaans komen we niet achter de leeftijd van de bezoeker van onze website. Echter hebben we geen specifieke maatregelen genomen om dergelijke gegevens in bepaalde mate te beschermen. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of voogden mogen personen onder de 16 geen persoonsgegevens doorgeven.

 

Server-Log bestanden

De provider van de sites verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogeheten Server-Log bestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dat zijn: Browsertype en browserversie, gebruikt besturingssysteem, Referrer URL, hostnaam van de toegang hebbende computer, tijd van de serveraanvraag en IP-adres.

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd. Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 Ad b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of maatregelen voor de overeenkomst toestaat.

 

Web-analyse

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst: Google Analytics.Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website worden normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wij hebben met de aanbieder een desbetreffende overeenkomst voor de ordergegevensverwerking gesloten.

In geval van de activering van de IP-anonymisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractuele staten van de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het gehele IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google gebruik maken van deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website in verband staande dienstverleningen aan de exploitant van de website uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG en van Art 6 lid 1 Ad a (akkoordverklaring) en/of voor (rechtmatige belangen) van de AVG. Onze doelstelling in het kader van de AVG (rechtmatige belangen) is de verbetering van ons aanbod en van onze website. Omdat de privacy van onze gebruikers voor ons belangrijk is, worden de gebruikersgegevens gepseudonymiseerd (pseudonymisering wordt bij de wettelijke reden «rechtmatige belangen» aanbevolen; dat moet met de webanalysedienst afgesproken worden). De gebruikersgegevens worden gedurende 26 (zesentwintig) maanden bewaard.

 

Google Maps

Deze site maakt via een API de kaartdienst van Google Maps. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Om gebruik te maken van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaal gesproken overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en van het eenvoudige vinden van ons op de plaatsen die op de website vermeld worden. Dit is een rechtmatig belang in de strekking van art. 6 lid 1 lid. f AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens staat in de privacy policy van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Facebook Pixel

Onze website maakt voor conversion tracking gebruik van het bezoekersactie-pixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Zo kan het gedrag van de bezoeker van de site getraceerd worden nadat hij door een klik op een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder is doorgestuurd. Daarmee kunnen de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistieke en marktonderzoeksdoeleinden geanalyseerd en toekomstige reclamemaatregelen geoptimaliseerd worden. De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies over de identiteit van de gebruikers trekken. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat er een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook van de gegevens voor reclamedoeleinden conform de Facebook gegevensverwerkingsrichtlijn gebruik kan maken. Daardoor kan Facebook het invoegen van advertenties op sites van Facebook en ook buiten Facebook mogelijk maken. Op het gebruik van de gegevens hebben wij als exploitant van de site geen invloed.

In de privacy policy van Facebook staan verdere aanwijzingen over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt bovendien de Remarketing-functie “Custom Audiences” in het gedeelte Instellingen voor reclameadvertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Hiervoor moet u op Facebook aangemeld zijn. Als u geen Facebook account heeft, kunt u gebruikersgebaseerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

LinkedIn

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetsite componenten van de LinkedIn Corporantion geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat een verbinding van de gebruikers met bestaande zakelijke relaties en het maken van nieuwe zakelijke contacten mogelijk maakt. Meet dan 400 miljoen geregistreerde personen maken in meer dan 200 landen gebruik van LinkedIn. Daarmee is LinkedIn op het ogenblik de grootste platform voor businesscontacten en een van de het vaakst bezochte internetsites ter wereld. De exploitatiemaatschappij van LinkedIn is de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor privacyaangelegenheden buiten de VS is LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, verantwoordelijk.

Als een overbrenging van informatie aan LinkedIn door de betreffende persoon niet is gewenst, kan hij de overdracht voorkomen door zich voor het oproepen van onze internetsite van het LinkedIn-account af te melden. LinkedIn biedt op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om e-mailberichten, SMS-berichten en doelgerichte advertenties op te zeggen en instellingen voor advertenties te beheren. LinkedIn werkt bovendien samen met partners als Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame die cookies kunnen plaatsen. Zulke cookies kunnen op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy geweigerd worden. De van toepassing zijnde privacybepalingen kunnen op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy opgeroepen worden. De cookie-richtlijn kan op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy opgeroepen worden.

 

WiredMinds

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetsite componenten van WiredMinds geïntegreerd. Door de WiredMinds-componenten worden bedrijven die op een internetsite komenm automatisch herkend en gekwalificeerd. De WiredMinds-component stelt de exploitant van een internetsite die de component toepast in staat om Leads aan te maken, dat wil zeggen een kwalificatie van mogelijke nieuwe klanten. Exploitant van WiredMinds is de WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Duitsland. Wij maken gebruik van een WiredMinds telpixel. Een telpixel is een kleine grafische weergave die in een internetsite wordt geïntegreerd om een logbestandopname mogelijk te maken om vervolgens een statische analyse uit te voeren.

Bovendien is het voor de betreffende persoon mogelijk om tegen de verzameling van de door WiredMinds aan het gebruik van deze internetsite gerelateerde gegevens bezwaar te maken en die te vermijden. Hiervoor moet de betreffende persoon op de Dont-Track-My-Visits-button onder de link https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel klikken. Als het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon op een later tijdstip gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd wordt, moet de betreffende persoon opnieuw een Opt-Out-cookie plaatsen. Verdere informatie en de geldige privacybepalingen van WiredMinds kunnen op https://www.wiredminds.de/produkt/datenschutz-gutachten/ opgeroepen worden.

 

YouTube

Onze website maakt gebruik van Plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze met een YouTube-Plugin uitgevoerde sites bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Hierbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze sites u heeft bezocht.

Als u op uw YouTube-account bent aangemeld, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dat kunt u voorkomen door zich van uw YouTube-account af te melden. Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de strekking van art. 6 lid 1 lid. f AVG. Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens staat in de privacy policy van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Sentry

Onze website maakt gebruik van plugins van de site Sentry. Exploitant van de site is Functional Software, Inc. dba Sentry, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107. Als u een van onze met een Sentry-Plugin uitgevoerde sites bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van Sentry gemaakt. Hierbij wordt aan de Sentry-server doorgegeven welke van onze sites u heeft bezocht. Sentry biedt een realtime-fouttracering voor webapps, mobiele apps en spellen die ontwikkelaars in staat stellen om computercrashs te reproduceren en te verhelpen. Er worden gegevens verzameld die het mogelijk maken om de services effectief te gebruiken en voor u de beste ervaringen op onze website en onze services te bieden.

 

leady.com

Onze website maakt gebruik van plugins van de site Leady. Exploitant van de site is Leady.com Inc., 600 Third Avenue 2nd floor New York, NY 10016. Als u een van onze met een Leady -Plugin uitgevoerde sites bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van Leady gemaakt. Hierbij wordt aan de Leady-server doorgegeven welke van onze sites u heeft bezocht.

 

Oracle Eloqua (ELOQUA, ELQSTATUS, visitor/v200/svrGP.aspx)

Oracle Eloqua wordt gebruikt op deze website en voor e-maildiensten. Eloqua plaatst een cookie voor een betere gebruikerservaring, segmentatie, tracking en analyse. Als u zich abonneert op het ontvangen van marketinginformatie via e-mail, bevatten e-mails die via Eloqua worden verzonden een trackingpixel voor het openen van e-mails. Klikken van deze e-mails worden ook bijgehouden. Privacybeleid van Oracle Eloqua: https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html.

Eloqua maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat de server een terugkerende bezoeker als een unieke gebruiker herkent. De cookies die door de Eloqua-server worden geplaatst, zijn alleen door Eloqua leesbaar en cookies kunnen geen andere gegevens op een computer openen, lezen of wijzigen. Cookies zelf bevatten geen persoonlijke informatie. We koppelen de informatie die we opslaan in cookies aan alle persoonlijk identificeerbare informatie die u op onze site indient.

 

Nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij uw e-mailadres en informatie nodig, die ons in staat stellen om te controleren dat u de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent en met het ontvangen van de nieuwsbrief akkoord gaat. Verdere gegevens worden niet verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de aangevraagde informatie en geven die niet door aan derden.

Zodra u zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, sturen wij aan u een bevestigingsmail met een link naar de bevestiging van uw aanmelding. De akkoordverklaring voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op ieder tijdstip herroepen, bijvoorbeeld via de «Afmelden»-link in de nieuwsbrief.

 

Campaignmonitor

Voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van tools van de site Campaign Monitor. Exploitant van de sites is Campaign Monitor Pty Ltd., Attn: Legal, 631 Howard St., 5th Floor, San Francisco, CA 94105. Campaign Monitor verzamelt onder bepaalde omstandigheden informatie die u persoonlijk identificeren ("persoonlijke informatie"), bijv. als u onze dienstverleningen aanvraagt of onze klanten ons hun persoonsgegevens beschikbaar stellen, zodat wij u bij de communicatie via e-mail kunnen helpen. Wij verzamelen persoonsgegevens direct van u of van derden, met inbegrip van openbare bronnen, onze verbonden bedrijven, aanbieders van informatiediensten en van de partijen waarmee wij informatie uitwisselen als hier beschreven.

 

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogeheten cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden geplaatst. Ze veroorzaken geen schade. Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruikersvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat tot u ze wist. Ze stellen ons in staat om uw browser bij het volgende bezoek terug te kennen. Als u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat hij u over het plaatsen van cookies informeert en u dit alleen in enkele gevallen toestaat. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is art. 6 lid 1 Ad b AVG.

 

Functioneel

Naam Leverancier Looptijd Toepassing

cookieconsent_status

modelgroup.com

1 jaar

Wordt geplaatst zodra de cookiebanner wordt geklikt en belett dat de banner opnieuw wordt getoont.

__cfduid

browser-update.org

Session

Vraagt naar de actuele versie van de browser om een melding te plaatsen over een oude browser.

 

Analyse

Naam Leverancier Looptijd Toepassing

_ga

modelgroup.com

2 jaar

Registreert een duidelijke ID met die statistische datas worden gegenereerd.

_gat

modelgroup.com

1 dag

Wordt door Google Analytics gebruikt om de rate van aanvraagen te beperken.

_gid

modelgroup.com

1 dag

Registreert een duidelijke ID met die statistische datas worden gegenereerd.

collect

google-analytics.com

Session

Wordt gebruikt om datas over de apparatuur en de gedrag van de user aan Google Analytics te sturen.

 

Social media & Marketing

Naam Leverancier Looptijd Toepassing

ELOQUA

eloqua.com

2 jaar

Registreert een duidelijke ID voor een user om deze bij een volgende bezoek van de website te identificeren. Wordt bij autofil-formulieren gebruikt om te kijken of een bepaalde Email is al geregistreerd.

ELQSTATUS

eloqua.com

2 jaar

Wordt gebruikt om formulieren automatisch in te vullen en kijkt of al een bepaalde contact is geregistreerd. Dit cookie wordt allen gebruikt als de user het toestemt.

visitor/s200/svrGP.aspx

s1318145083.et.eloqua.com

Session

Niet geklasseerd.

_fbp

modelgroup.com

3 maanden

Wordt van Facebook voor offertes over producten in realtime gebruikt.

fr

facebook.com

3 maanden

Wordt van Facebook voor offertes over producten in realtime gebruikt.

tr

facebook.com

Session

Wordt van Facebook voor offertes over producten in realtime gebruikt.

Uw rechten

U heeft principieel het recht op inlichtingen(art. 15 AVG), correctie(art. 16 AVG), wissen (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG), herroeping en bezwaar (art. 21 AVG). Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens tegen de wet op privacy indruist of uw privacyclaims op een andere manier geschonden zijn, kunt u bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (art. 77 AVG). In Zwitserland en in Duitsland is dit de Datenschutzbehörde. In Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Onze privacyfunctionaris bereikt u op:

Nico Fopp
Data Privacy Officer
gdpr@modelgroup.com