Kwint­essens

Idealen tonen hoe we ons gaan positioneren. Ze zijn onze oriëntatie en onze toekomst.

De omvang met wie we ons voor deze gaan voorstaan bestemd onze persoonlijke integriteit.
Motieven zijn oerkrachten van de wil die vaak verborgen zijn en eerst weer in uitgevoerde daden terug komen – dat betreffend productief kan het onderzoek naar deze zijn.

Wat zijn uw motieven om dat te doen wat u doet?
Wetmatigheden zijn verbanden die we moeten herkennen daarmee we onze werkwijze en arbeidsprocessen goed kunnen realiseren. Het leren is noodzakelijk.

De Model Kwintessens
Model Downloads Quintessenz Ökonomie

Economie We stellen ons de economie als wezen voor dat zich bij Model met zijn medewerkers op zijn gemak voelt.

De economie weet precies wat ze is, wat ze wil en wat ze kan omdat ze naar exacte wetmatigheden handelt. Ze is zuinig, zorgvuldig, waardescheppend, precies, overleggend en opmerkzaam. Niets gaat haar kwijt, uit alles wordt iets met waarde gemaakt. Verspilling bestaat bij haar niet. Door de identificatie met de wetmatigheden van de economie wordt de economie zelf levend. Zo maken we waarden en de welvaartsproductie is dat waarvan we leven.

Bij het economie-principe horen de efficiëntie en de effectiviteit. We zetten ressources zuinig in met betrekking tot een maximaal effect. Onze beslissingen richten zich naar de regels van de economie en zijn voor de bestendige sterking van het bedrijf. Alle activiteiten zijn consequent naar de wetmatigheden uitgericht.

Model Downloads Quintessenz Lernen

Leren Het loon en het salaris is niet het enige wat we uit de werk in het bedrijf winnen, het is ook en vooral dat wat we erbij kunnen leren.

We willen medewerkers die het loon van het leren zelfstandig maximaal maken, dat betekent zo veel mogelijk mee te nemen naar huis. Daarvoor heeft men interesse voor nieuws nodig. Het denken is de sleutel ervoor. Het trekt routinen in twijfel en zoekt naar betere oplossingen.

Een probleem is vooreerst niet negatief echter een kans om te leren want het brengt het denken in beweging. Als een probleem wordt gelost is ook de werk leuk want alle in dezelde richting van het oplossen van een probleemdenken en ook erna handelen. Het effect van het leren is de verhoging c.q. de expansie van het besef.De expansie van een bedrijf als klassiek element van de strategie verbinden we met de expansie van ons besef.

Model Downloads Quintessenz Zusammenarbeit

Samenwerking De ideale samenwerking brengt 1 + 1 = 3 tot uiting.

Ons bedrijf is voor het overgrote deel een voornemen van de samenwerking dat de prestatie van iedereen eerst door de samenwerking met andere en dus een geheel maken. In een gesprek waar inzichten worden uitgewisseld kan dat gewaand wonder worden ervaren. In de realiteit ligt de nuttigheidsgraad vaak onder 2. Het verbeteringspotential is onze toekomst.

De sleutel voor een goede samenwerking is het vetrouwen; toch hoe ontstaat dit en hoe kun je het verdienen? Hoe kun je gemeenschapelijke doelen in cultuur zetten? Wat heb je nodig daarmee ik zo zijn kan zoals ik ben?
Bij conflicten heeft de formule een negatieve som. Hoe ontstaan conflicten? Hoe kun je een conflict in een nut omzetten waarvan het bedrijf zou profiteren?

Model Downloads Quintessenz Qualität

Kwaliteit Ondersteunt woordt deze basisinstellling met stevige processen en goed definieerde meetbare kwaliteitseisen.

In de liefde naar de kwaliteit zie je onze waardering voor ons bestaan en onze daden; zo kan die onze waarneming, ons denken, voelen en ageren bepalen. Met onzezelfwaardering werken we grondig en betrouwbaar. Goede arbeid verrichten we ook op de basis van onze beroepstrots. Geen fouten is ons ideaal. Het permanente verbeteren van ons is een innerlijke behoefte.

Vooral bij een slechte kwaliteit is normaal gesproken steeds de andere partij schuldig. Hoe ga ik met deze situatie om en overneem ik de verantwoording? Wat is de verhouding van kwaliteit en kwantiteit?

Model Downloads Quintessenz Integrität

Individuele integriteit Hie komt leefruimte om aanvullingen te maken.

Als onze eigen waarden en idealen in onze handelwijze worden begrijpelijk openbaart dit onze eigen essentiële integriteit.

Zijn de centrale waarden van de vier onderwerpen economie, leren, samenwerking en kwaliteit worden afgedekt? Voor welke waarden en idealen staat U voor? Bent U klaar oom ervoor ook de consequenties dragen?