Model
Recover

UZAVŘENÝ CYKLUS ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU ZAJIŠŤUJE MAXIMÁLNÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST – NEJMODERNĚJŠÍ RECYKLACE ODPADNÍHO PAPÍRU A LEPENKY.

Chceme váš odpadní papír a lepenku! Využijte naše jednoduchá řešení pro jejich sběr a recyklaci a nejenže přispějete k ochraně životního prostředí, ale navíc také ušetříte. Jak vás podpoříme? Podporujeme vás – v rámci služby Model Recover používáme lisovací kontejnery nebo podle potřeby vyvíjíme koncepty celkové likvidace odpadního papíru a lepenky a nabízíme rovněž financování sběrných a zpracovacích zařízení.

Klimaticky neutrální obaly
Model Services recycling

Model Recover VYZVEDNEME SI VÁŠ ODPADNÍ PAPÍR! SUROVINY JSOU TOTIŽ ZÁKLAD A NAVÍC USILUJEME O UZAVŘENÝ CYKLUS ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU.

 • 420 000 tun odpadního papíru ročně
 • Více než 1 000 tun papíru denně
 • Směsný papír a odpad z výseku
 • Energetické centrum RENI
 • Turbofluidní spalování
 • 41 000 tun paliva ročně
 • 12,5 tun páry za hodinu

Předpokladem efektivního použití odpadního papíru coby suroviny pro výrobu papíru z recyklované vlákniny je propracovaný sběrný systém umožňující individuální sběr odpadního papíru rozděleného podle jakosti. Vysoce kvalitní odpadní papír z průmyslu se v takovém systému dostává do jiného oběhu než směsný odpadní papír z domácností a my je pak můžeme zpracovat a použít k výrobě nového papíru. Ve spolupráci s naší papírnou ve Weinfeldenu jsme inovovali způsob zásobování výroby škrobovým lepidlem, které je nyní do závodu dodáváno potrubím. Tím odpadá nutnost zásobování nákladními automobily, díky čemuž eliminujeme několik set jízd ročně a výrazně snížíme naše celkové emise CO2.

Fibre Evolution
RECYKLACE NÁPOJOVÝCH OBALŮ? VÍME JAK NA TO!
Zjistěte více o projektu
Model Services Recycling Recover cyklus papír

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ OBALY A UDRŽITELNOST POVAŽUJEME ZA DLOUHODOBÉ HNACÍ MOTORY BUDOUCÍHO ÚSPĚCHU. NA ENERGETICKOU OPTIMALIZACI NAHLÍŽÍME V CELKOVÉM KONTEXTU – PREVENCE VZNIKU ODPADU A INTELIGENTNÍ OBALOVÁ ŘEŠENÍ.

 • Optimalizace procesů a spotřeby energií
 • Efektivní řízení uhlíkové stopy
 • CO2 neutrální výroba
 • Udržitelné lesní hospodářství
 • Vodou ředitelné tiskové barvy
 • Laky vhodné pro obaly na potraviny

 

 

Za opěrné body celkového systému energetické optimalizace považujeme zvyšování energetické účinnosti a šetrné nakládání se zdroji – především používáním papíru z recyklované vlákniny a z udržitelného lesního hospodářství a implementací certifikovaných systémů ochrany životního prostředí a řízení jakosti. Základem klimaticky neutrální výroby obalů je uzavřený cyklus zpracování papíru, prevence vzniku odpadu prostřednictvím vývoje inteligentních obalových řešení a optimalizace procesů a spotřeby energií ve výrobě.