Skip to main content
Model Group
We Dress to Impress

Main menu

Mamy certyfikat BRC!

BRC PM  to Globalny Standard dla Opakowań i Materiałów Opakowaniowych. Został opracowany w 2001 przez British Retail Consortium (BRC) wspólnie z Institute of Packaging (PM) w celu określenia jednolitych zasad postępowania, uniknięcia powielania wymagań oraz wyeliminowania wielu nieporozumień pojawiających się wokół  wymagań, które muszą spełniać producenci żywności, którzy dostarczają produkty do sieci handlowych. 

Dodatkowe korzyści związane z wdrożeniem standardu to:

- zapewnienie nadzoru nad jakością, higieną i bezpieczeństwem wyrobów; 

- możliwość przedstawiania handlowcom, producentom żywności i innym stronom, jednolitego raportu z oceny systemu;

- doskonalenie systemu dzięki regularnym wizytom kontrolnym.

Uzyskanie certyfikatu poprzedziły roczne przygotowania, które obejmowały m.in. zmiany w infrastrukturze, uszczelnienie zakładu, weryfikację i adaptację istniejącej dokumentacji oraz stworzenie dodatkowej dokumentacji systemowej, której brakowało, a była wymagana przez standard, ustalenie harmonogramów sprzątania a także liczne szkolenia, które objęły wszystkich naszych pracowników (administracyjno-produkcyjnych) oraz pracowników firmy sprzątającej. Szkolenia obejmowały także pracowników firm zewnętrznych, realizujących usługi na halach produkcyjno-magazynowych.

Audyt całościowy został przeprowadzony w zakładzie w dniach 5-7 grudnia 2018. Obejmował system, analizę zagrożeń, odpowiedzialności, uprawnienia, kompetencje, kwestie związane z utrzymaniem ruchu, a także kontrolę przestrzeni wokół hali.  Do końca tego roku Model Opakowania Sp. z o.o. planuje rozszerzyć certyfikację BRC PM na pozostałe dwa zakłady w Czosnowie i Nowej Soli.

Informacje o naszym zakładzie, certyfikacie oraz jego zakresie można znaleźć na stronie https://brcdirectory.co.uk/.

© 2019 Model AG, Weinfelden