Skip to main content
Model Group
We Dress to Impress

Main menu

Liczy się pomysł!

Reprezentujesz organizację pozarządową, aktywnie działającą na rzecz swojej społeczności lokalnej? Masz pomysł na kolejne projekty? Zgłoś się do nas. Jeśli celem tych inicjatyw jest rozwój pasji, talentów czy zainteresowań dzieci i młodzieży, masz spore szanse, że pomożemy Ci w ich realizacji. Aktywizacja lokalnych społeczności, inspirowanie ich do podejmowania działań na rzecz najmłodszych, które na stałe znajdą odzwierciedlenie w ich postawach i umiejętnościach to najważniejsze cele polityki sponsoringowej firmy Model Opakowania Sp. z o.o. Spółka, od 20 lat, ściśle współpracuje z organizacjami lokalnymi w ramach specjalnego Funduszu Grantowego. W tym roku, dzięki tej kooperacji odbyły się m.in. warsztaty sztuki ludowej, turnieje piłkarskiej, debata oxfordzka.

Model co roku wspiera także imprezy turystyczno - rekreacyjne PTTK, czy organizację „Dnia Jesiennego Liścia” w Szkole Podstawowej Nr 5. Szczegółowe informacje na temat funduszu oraz formularz wniosku o wsparcie dostępne są na stronie internetowej firmy, www.modelgroup.com, w zakładce Dokumenty (http://www.modelgroup.com/pl/downloads-pl/documents). O dofinansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia, organizacje, grupy nieformalne, szkoły oraz instytucje, funkcjonujące na terenie powiatu biłgorajskiego . Na wnioski czekamy do 1 grudnia 2018 r. Na wybór projektów, w które zaangażuje się w 2019 r. Model Opakowania, wpływ będzie miała głównie ich tematyka oraz korzyści, jakie przyniosą całej społeczności lokalnej i ich trwałość.

 

© 2019 Model AG, Weinfelden