Skip to main content
Model Group
We Dress to Impress

Main menu

Działaj z Modelem!

Aktywizacja lokalnych społeczności, inspirowanie ich do podejmowania działań na rzecz najmłodszych, które na stałe znajdą odzwierciedlenie w ich postawach i umiejętnościach to najważniejsze cele polityki sponsoringowej firmy Model Opakowania Sp. z o.o. Spółka realizuje je z sukcesem od 20 lat w Biłgoraju, ściśle współpracując z organizacjami lokalnymi w ramach specjalnego funduszu grantowego.W ubiegłym roku Model Opakowania uruchomiła tę inicjatywę po raz pierwszy w zakładzie w Czosnowie, zapraszając do udziału w niej organizacje pozarządowe z terenu powiatu nowodworskiego.  Dzięki wsparciu spółki w ub. roku odbyły się turnieje sportowe, pikniki rodzinne, plenery malarskie i inne ciekawe inicjatywy.  Formularz wniosku o wsparcie dostępny jest na stronie internetowej firmy, www.modelgroup.com, w zakładce Dokumenty (http://www.modelgroup.com/pl/downloads-pl/documents).

O dofinansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia, organizacje, grupy nieformalne, szkoły oraz instytucje, funkcjonujące na terenie powiatu nowodworskiego. Na wnioski czekamy do 17 grudnia 2018 r. pod adresem email: anna [dot] seroka [at] modelgroup [dot] com.  Na wybór projektów, w które zaangażuje się w 2019 r. Model Opakowania, wpływ będzie miała głównie ich tematyka oraz korzyści, jakie przyniosą lokalnej społeczności.

 

© 2019 Model AG, Weinfelden