Skip to main content
Model Group
We Dress to Impress

Main menu

Polityka prywatności

Ochrona danych

Oświadczenie w ramach obowiązku informacyjnego

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważną kwestią. Dlatego Państwa dane przetwarzamy wyłącznie zgodnie z przepisami prawa (RODO, prawo telekomunikacyjne 2003). W niniejszej informacji na temat ochrony danych poinformujemy Państwa o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Kontakt z naszą firmą

W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie lub drogą mailową podane przez Państwa dane są u nas przechowywane aż do odwołania w celu opracowania zapytania oraz na potrzeby ewentualnie dalszego kontaktu. Bez Państwa zgody nie udostępniamy tych danych osobom trzecim. Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących okresów przechowywania.

Przetwarzanie danych (danych klientów oraz danych dotyczących umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do ustanowienia, ustalenia treści albo zmiany stosunku prawnego (dane podstawowe). Podstawę tych czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu wykonania lub zawarcia umowy. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowników) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub jej rozliczenie. Po wykonaniu zlecenia lub zakończeniu współpracy handlowej zgromadzone dane klientów są usuwane. Nie narusza to ustawowych okresów przechowywania.

Dokumenty aplikacyjne i proces rekrutacji

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu realizacji procesu rekrutacji. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadku, w którym kandydat przesyła administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład drogą mailową lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. Jeżeli administrator zawrze z kandydatem umowę o zatrudnienie, to przekazane dane będą gromadzone w celu realizacji stosunku zatrudnienia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezawarcia przez administratora umowy o zatrudnienie z kandydatem dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po przesłaniu odpowiedzi odmownej, o ile usunięciu danych nie będą stały na przeszkodzie inne uzasadnione interesy administratora. Innym uzasadnionym interesem w powyższym rozumieniu jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnej ustawy o równym traktowaniu.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z tak zwanych plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka zapisuje na urządzeniu końcowym. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i wykorzystywane są do optymalizacji funkcjonowania witryny. Niektóre pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym, dopóki nie zostaną usunięte. Pliki te umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty na naszej stronie. Użytkownicy, którzy nie życzą sobie gromadzenia informacji za pomocą plików cookie, mogą dostosować ustawienia przeglądarki tak, by za każdym razem otrzymywać informację o stosowaniu plików cookie i akceptować je tylko w pojedynczych przypadkach. W przypadku dezaktywowania plików cookie funkcjonalność naszej witryny może ulec ograniczeniu.

Pliki logów serwera

Operator stron internetowych automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które są do nas automatycznie przesyłane przez przeglądarkę użytkownika. Są to: typ i wersja przeglądarki, stosowany system operacyjny, adres URL strony referencyjnej (referrer), nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp, godzina wysłania zapytania do serwera oraz adres IP.

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu wykonania lub zawarcia umowy.

Analiza ruchu w sieci

Nasza witryna internetowa korzysta z usługi analizy ruchu sieciowego Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze tej witryny z reguły przesyłane są na serwer Google w USA i tam przechowywane. Z dostawcą tej usługi zawarliśmy stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych.

W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przesyłany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach działania Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z postanowieniami § 96 ust. 3 prawa telekomunikacyjnego oraz art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i/lub (uzasadniony interes) RODO. Naszym uzasadnionym interesem w rozumieniu RODO jest doskonalenie naszej oferty oraz witryny internetowej. Ponieważ szanujemy prywatność naszych użytkowników, ich dane są pseudonimizowane (pseudonimizacja zalecana jest w przypadku występowania podstawy prawnej «uzasadniony interes»; należy to uzgodnić z usługą analizy ruchu na stronie). Dane użytkownika przechowywane są przez okres 26 (dwudziestu sześciu) miesięcy.

Google Maps

Niniejsza strona korzysta za pośrednictwem API z usługi kartograficznej Google Maps. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest przechowywanie adresu IP użytkownika. Informacje te z reguły przesyłane są na serwer Google w USA i tam przechowywane. Operator tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Usługę Google Maps wykorzystujemy w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty w Internecie oraz ułatwienia wyszukiwania miejsc podawanych przez nas na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Piksel Facebooka

Nasza strona internetowa w celu monitorowania konwersji korzysta z „piksela aktywności odwiedzających“ firmy Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Funkcja ta służy do śledzenia zachowania użytkowników odwiedzających stronę, którzy kliknęli na reklamę w serwisie Facebook i zostali przekierowani na stronę internetową. Umożliwia to analizę skuteczności reklam w serwisie Facebook w celach statystycznych i marketingowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych. Zebrane w ten sposób dane są dla nas jako operatora strony internetowej anonimowe, co oznacza, że nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez firmę Facebook, a zatem Facebook może powiązać te dane z profilem użytkownika oraz wykorzystywać je do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi w sprawie wykorzystywania danych firmy Facebook. Oznacza to, że Facebook może wyświetlać reklamy na stronach serwisu Facebook, a także poza nim. Jako operator strony nie mamy wpływu na tego rodzaju wykorzystanie danych.

W informacji o ochronie danych zamieszczonej w serwisie Facebook można znaleźć więcej szczegółów na temat ochrony prywatności użytkowników: https://www.facebook.com/about/privacy/. Oprócz tego w ustawieniach preferencji dotyczących wyświetlania reklam pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen można dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences“. W tym celu należy zalogować się do serwisu Facebook. Użytkownicy nieposiadający własnego konta mogą dezaktywować reklamę serwisu Facebook opartą na analizie zachowań użytkowników na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn

Strona internetowa posiada zintegrowane komponenty Linkedln Corporation. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych. Z serwisu LinkedIn korzysta ponad 400 milionów zarejestrowanych osób w ponad 200 krajach. Tym samym LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych witryn internetowych na świecie. Operatorem LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za kwestie związane z ochroną danych poza USA odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, nie życzy sobie przesyłania informacji do LinkedIn, może temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta na LinkedIn przed wejściem na naszą stronę internetową. Na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn umożliwia rezygnacji z wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam dedykowanych oraz zarządzanie ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta z usług takich partnerów jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą stosować pliki cookie. Na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy można skonfigurować odrzucanie plików cookie. Obowiązujące zasady ochrony danych Linkedln dostępne są na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zasady korzystania z plików cookie przez Linkedln można znaleźć na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

WiredMinds

Strona internetowa posiada zintegrowane komponenty WiredMinds. Komponenty WiredMinds odpowiadają za automatyczne rozpoznawanie i kwalifikację przedsiębiorstw odwiedzających stronę internetową. Komponent WiredMinds umożliwia operatorowi strony internetowej, który korzysta z tego komponentu, generowanie leadów, a więc kwalifikację potencjalnych nowych klientów. Operatorem WiredMinds jest WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Niemcy. Nasza strona wykorzystuje technologię pikseli zliczających WiredMinds. Piksel zliczający jest miniaturową grafiką, która osadzana jest na stronie internetowej w celu umożliwienia zapisu i analizy plików dziennika, a w rezultacie analizy statystycznej.

Osoba, której dotyczą dane, może nie wyrazić zgody na gromadzenie danych generowanych przez WiredMinds, dotyczących korzystania z tej strony internetowej. W tym celu należy kliknąć na przycisk „dont track my visits“ dostępny pod linkiem https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websit.... W przypadku usunięcia, sformatowania lub ponownej instalacji systemu osoba, której dotyczą dane, musi ponownie ustawić plik cookie typu opt-out. Więcej informacji oraz obowiązujące zasady ochrony danych w ramach usługi WiredMinds można znaleźć pod adresem https://www.wiredminds.de/produkt/datenschutz-gutachten/.

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Operatorem serwisu jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Po wejściu na naszą stronę zawierającą wtyczkę YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Przy tym serwer YouTube jest informowany, które strony zostały odwiedzone przez użytkownika.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie w serwisie YouTube, to serwis YouTube będzie mógł bezpośrednio przyporządkować Państwa wizyty na stronach do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta w serwisie YouTube. Z serwisu YouTube korzystamy w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Sentry

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczki Sentry, obsługiwanej przez Functional Software, Inc. dba Sentry, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107. Po wejściu na naszą stronę zawierającą wtyczkę Sentry nawiązywane jest połączenie z serwerami Sentry. Przy tym serwer Sentry jest informowany, które strony zostały odwiedzone przez użytkownika. Sentry umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym błędów w aplikacjach internetowych, aplikacjach mobilnych oraz grach, co dostarcza ich autorom informacji niezbędnych do odtworzenia i rozwiązania problemów. Gromadzone są dane, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie z usług oraz zadowolenie użytkowników odwiedzających naszą stronę i korzystających z naszych usług.

leady.com

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczki Leady, obsługiwanej przez Leady.com Inc., 600 Third Avenue 2nd floor New York, NY 10016. Po wejściu na naszą stronę zawierającą wtyczkę Leady nawiązywane jest połączenie z serwerami Sentry. Przy tym serwer Sentry jest informowany, które strony zostały odwiedzone przez użytkownika.

Newsletter

W celu subskrypcji newslettera oferowanego na naszej stronie potrzebujemy Państwa adresu e-mail oraz informacji, które umożliwią nam zweryfikowanie, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażają zgodę na otrzymywanie newslettera. Nie gromadzimy innych danych. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki zamówionych informacji i nie udostępniamy ich osobom trzecim.

Po zamówieniu naszego newslettera przesyłamy Państwu wiadomość e-mail zawierającą link do potwierdzenia subskrypcji. W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera, na przykład klikając na link «Zrezygnuj» w newsletterze.

Campaignmonitor

Do realizacji wysyłki naszego newslettera korzystamy z narzędzi Campaign Monitor. Dostawcą tej usługi jest Campaign Monitor Pty Ltd., Attn: Legal, 631 Howard St., 5th Floor, San Francisco, CA 94105.  Campaign Monitor w określonych sytuacjach gromadzi informacje, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby („informacje osobiste“), np. gdy zamawiają Państwo nasze usługi lub gdy nasi klienci udostępniają nam Państwa dane osobowe w celu uzyskania pomocy w nawiązaniu z Państwem kontaktu drogą mailową. Gromadzone dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa oraz od osób trzecich, w tym także z powszechnie dostępnych źródeł, od naszych jednostek powiązanych, dostawców usług informacyjnych oraz podmiotów, z którymi prowadzimy wymianę informacji, zgodnie z powyższym opisem.

Przysługujące Państwu prawa

Zasadniczo przysługuje Państwu prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody i wyrażenia sprzeciwu. Jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych lub w innym sposób prowadzi do naruszenia przysługujących Państwu praw, mogą Państwo wystąpić ze skargą do organu nadzorczego. W Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Nasze dane kontaktowe:

Model Opakowania Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 1, PL-23-400 Bilgoraj

T +48 84 686 91 00, F +48 84 686 92 00, info [dot] pl [at] modelgroup [dot] com

Koordynator ochrony danych:

Waldemar Józwik, waldemar [dot] jozwik [at] modelgroup [dot] com, tel. 84 686 92 05. 

© 2019 Model AG, Weinfelden