Skip to main content
Model Group
We Dress to Impress

Main menu

Model Crea

Ovo je srce naše razvojne aktivnosti, gdje se estetika, ekonomičnost i funkcionalnost kombiniraju u savršen sklad – počevši od specifikacije dobivene od kupca. Puni i valoviti karton su prirodni materijali koji su toliko fleksibilni i pogodni za formiranje tako da su idelana osnova za kreativnu proizvodnju.

Sa zahtijevom da svaki proizvod mora zadovoljiti cijeli niz različitih funkcija, naši specijalisti ulažu napore da razviju inovativnu ambalažu i displeje od punog i valovitog kartona, i pri tome konstantno traže idealnu interakciju između knstrukcije, materijala, tiska i završne obrade kako bi stvorili životni, više osjetilni proizvod dizajniran da zadovolji potrebe kupca.

Raspon usluga Model Crea uključuje:

  • Savjetovanje
  • Nove ideje
  • 3D vizualizacija
  • Prezentacija proizvoda
  • Izrada prototipova
  • Testiranje na udarce i u transportu
  • Optimizacija procesa
  • Proizvodnja malih serija
Winners Swiss Star 2010
API-Model Swiss Star 2010
Lift-Box Swiss Star 2010
Thin-System Swiss Star 2010
Pocket Böögg Swiss Star Certificate 2010
© 2019 Model AG, Weinfelden