Skip to main content
Model Group
We Dress to Impress

Main menu

Model Copack Plus

"Time to market" je glavna odrednica procesa pakiranja, posebno u pogledu sekundarnog postavljanja displeja.

Mi smo Vaš partner za Vaše planove malih i velikih obima poslova pakiranja. Mi se brinemo za sve aspekte logistike, od primitka robe, preko automatskog pakiranja i etiketiranja, skladištenje, centralnog i decentraliziranog komisioniranja i sakupljanja sve do isporuke u Švicarskoj i inozemstvu. Nudimo Vam sustav upravljanja robom i kontinuirano razvijamo nove postupke pakiranja i automatizacije. Naša kompletna usluga također uključuje pripremu i punjenje ambalaže prema specifikacijama kupaca, poslove montaže, nabavu pomoćnog materijala, kodiranje, ispis etiketa i automatsko etiketiranje. Mi nudimo punu uslugu – od primitka robe do otpreme.

Naša usluga Copack Plus kupcima nudi uslugu pakiranja koja eliminira nepotrebna čvorišta i istovremeno osigurava da je roba ispravno zapakirana i, prema potrebi, isporučena direktno na mjesto prodaje u određenom roku.

© 2019 Model AG, Weinfelden