Skip to main content
Model Group
We Dress to Impress

Main menu

Model Cargo

Logistika je integrirana komponentanašeg paketa usluga. Mi Vam pomažemo razviti rješenja za logistiku po Vašoj mjeri.

Koriseći najmoderniju IT, planiramo, integriramo i optimiziramo lance logistike preko cijele kompanije i obuhvaćamo cijli lnac opskrbe, pri tome stvaramo dodanu vrijednost za sve uključene strane.

Naša rješenja za logistiku pokrivaju cijeli spektar, od stavljanja na raspolaganje do ekološki prihvatljivog zbrinjavanja i recikliranja. Na zahtijev dajemo i palete i osiguravamo njihovo praćenje i vraćanje. Naš odjel co-packing osigurava da Vaš proizvod stigne na odredište brzo i sigurno. To također uključuje među-skladištenje kao i carinjenje.

Analize tijeka vrijednosti (Value stream mapping) – interne i eksterne, povezane sa kupcima i dobvaljačima – pokazuju nam gdje našu uslugu možemo ubrzati i učiniti vitkijom.

Plan, utovar i isporuka
“Utovari i isporuči”: koristimo inteligentnu kombinaciju vlaste flote vozila, regionalnih prijevoznika i logističkih kompanija kako bismo osigurali da većina proizvoda isti dan kada su proizvedeni budu isporučeni krajnjem kupcu. Logistički miks omogućuje nesmetanu provedbu i kod velikih oscilacija količina, npr. kad se radi o prigodnim ponudama.

© 2019 Model AG, Weinfelden