Skip to main content
Model Group
We Dress to Impress

Main menu

Naši profili naobrazbe

Model Grupa nudi mladim ljudima interesantna zanimanja za nauk, mnoge izazove kao i perspektive za budućnost.

Model pruža izobrazbu za slijedeća zanimanja:

• EFZ-certificiran tehnolog papira
• EFZ-certificiran tehnolog ambalaže
• EFZ-certificiran tiskar za flexo
• EFZ-certificiran specijalist za digitalni tisak
• EFZ -certificiran logističar
• EFZ asistent uprave (E/M profili)

Za nas, pažljivo vođenje onih koji uče je jednako važno kao i učenje u praksi. Kao obitelski vođena kompanija, posvećeni smo prenošenju osjećaja za odgovornost za okolinu i društvo.

Da li ste zainteresirani? Veselimo se Vašoj prijavi.
Molimo pošaljite Vaš CV i drugu dokumentaciju direktno našem kadrovskom odjelu bilo kojoj od naših kompanija.

Naši profili naobrazbe
© 2019 Model AG, Weinfelden