Skip to main content
Model Group
We Dress to Impress

Main menu

Korisne informacije

Kod Modela, gospodarski i ekološki čimbenici idu ruku pod ruku

Model Grupa aktivno potiče korištenje proizvoda sa etiketom FSC, sa ciljem zaštite vrijednih šuma i gora kao i osiguranja odgovrnog upravljanja šumom. Modelova ambalaža proizvedena je od recikliranog materijala i obnovljive sirovine.

Ambalaža od punog kartona se u svrhu recikliranja skuplja u svakoj regiji. Ona se inače obično skauplja sa kućnih pragova i to organizarju javne vlasti, a sustav povrata je organiziran od strane privatnih kompanija. Ambalaža od valovitog kartona se sortira regionalno, preša se u bale i reciklira se u tvornicama papira Model Grup u Weinfeldenu i Niedergösgenu. Na dva papirna stroja, svaki radne širine od  250 cm i na jednom od 500 cm, Thurpapier i Aarepapier proizvode papir za proizvodnju valovitog kartona od recikliranih materijala, koji naše tvornice Model Grupe onda koriste za proizvodnju nove visoko kvalitetne, invoativne ambalaže i za prodajne displeje. Prepoznavajući veliko značenje alternativnih izvora energije već u prijašnjem razdoblju, obje tvornice papira Grupe, Aarepapier u Niedergösgenu i Thurpapier u Weinfeldenu, koriste paru dobivenu pri spaljivanju otpada.

 

FSC
© 2019 Model AG, Weinfelden