Skip to main content
Model Group
We Dress to Impress

Main menu

Model Cargo

Nedílnou součástí našeho balíčku služeb jsou i služby logistické. Pomůžeme vám vytvořit si vlastní logistická řešení.

Za pomoci nejmodernějších informačních technologií pro vás naplánujeme integrovaný logistický systém a zoptimalizujeme logistické návaznosti ve firmě i mimo ni tak, aby obsáhly celý dodavatelský řetězec a přidanou hodnotu přinášel všem zúčastněným stranám.

Naše logistická řešení pokrývají všechny stupně firemních procesů od zásobování až po likvidaci odpovídající požadavkům na ochranu životního prostředí a recyklaci. Na přání zákazníka poskytneme také palety a zajistíme jejich sledování a vrácení. V oddělení co-packing se postaráme o to, aby vaše výrobky rychle a bezpečně dorazily do svého cíle. K tomu patří i mezisklady a vyclení.

Mapování hodnotového toku – interní i externí, ve spolupráci se zákazníky a dodavateli – nám ukáže, kde své služby můžeme zrychlit a zorganizovat racionálněji.

Plánovat, naložit a dodat

„Naložit a dodat“: Díky tomu, že máme nastavenou rozumnou kombinaci přepravy vlastními vozy, služeb místních dopravců a mezinárodních logistických společností, dokážeme zajistit, aby byla většina vyrobeného zboží dodána koncovému zákazníkovi ještě týž den. Používaný logistický mix nám také umožňuje zaručit hladký průběh dodávky i v případě výrazného nárůstu objemů, například při speciálních nabídkových akcích našich zákazníků.

Cargo
© 2019 Model AG, Weinfelden